Chỉ thị 12 của UBND Tỉnh về nhiệm vụ năm học 2022-2023
Số ký hiệu văn bản 12/CT-UBND
Ngày ban hành 01/08/2022
Ngày hiệu lực 01/08/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị 12 của UBND Tỉnh về nhiệm vụ năm học 2022-2023
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm chi-thi-12-cua-ubnd-tinh-ve-nhiem-vu-nam-hoc-2022-2023.pdf