Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục- Đào tạo nghề - Ứng dụng khoa học công nghệ huyện Văn Bàn giai đoạn 2021-2025.
Số ký hiệu văn bản 04/ĐA-HU
Ngày ban hành 02/02/2020
Ngày hiệu lực 02/02/2020
Trích yếu nội dung Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục- Đào tạo nghề - Ứng dụng khoa học công nghệ huyện Văn Bàn giai đoạn 2021-2025.
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm de-an-so-04-cua-huyen-uy-ve-doi-moi-gd-dt.rar