Đề án số 06 của Tỉnh ủy về đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng - Giáo dục toàn diện - Nguồn nhân lực - Khoa học công nghệ tỉnh Lào Cai giao doạn 2021-2025.
Số ký hiệu văn bản 06/ĐA-TU
Ngày ban hành 11/12/2020
Ngày hiệu lực 11/12/2020
Trích yếu nội dung Đề án số 06 của Tỉnh ủy về đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng - Giáo dục toàn diện - Nguồn nhân lực - Khoa học công nghệ tỉnh Lào Cai giao doạn 2021-2025.
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm de-an-so-06-cua-tinh-uy-ve-doi-moi-gd-dt.pdf