Hướng dẫn xét khen thưởng học sinh năm học 2017-2018
Số ký hiệu văn bản 493/UBND-VX
Ngày ban hành 17/05/2018
Ngày hiệu lực 17/05/2018
Trích yếu nội dung Hướng dẫn xét khen thưởng học sinh năm học 2017-2018
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Phan Trung Bá
Tài liệu đính kèm HD xét khen thưởng học sinh năm học 2017-2018.pdf