QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng Hồ sơ điện tử
Số ký hiệu văn bản Số: 3020 /QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành 06/02/2023
Ngày hiệu lực 06/02/2023
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng Hồ sơ điện tử
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 22_qd_ban_hanh_quy_che_quan_ly20220912081940918_signed.pdf