THÔNG TƯ: Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Số ký hiệu văn bản Số: 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021.
Ngày ban hành 08/09/2022
Ngày hiệu lực 08/09/2022
Trích yếu nội dung THÔNG TƯ: Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm thong-tu-22-2021-tt-bgddt.pdf