QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban giám khảo chấm đồ dùng dạy học tự làm cấp trường năm học 2017-2018
Số ký hiệu văn bản 29/QĐ-THPT.VB1
Ngày ban hành 01/04/2018
Ngày hiệu lực 01/04/2018
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban giám khảo chấm đồ dùng dạy học tự làm cấp trường năm học 2017-2018
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Phạm Vinh Quang
Tài liệu đính kèm thanhlap_togiamkhao_1718.docx