Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục QPAN, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2018 - 2019
Số ký hiệu văn bản 49/KH-THPT.VB1
Ngày ban hành 06/09/2018
Ngày hiệu lực 06/09/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục QPAN, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2018 - 2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Lương Thế Dương
Tài liệu đính kèm kehoach_chttt2018.docx