Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học năm học 2018 – 2019
Số ký hiệu văn bản 50/KH-THPT.VB1
Ngày ban hành 30/08/2018
Ngày hiệu lực 30/08/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học năm học 2018 – 2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Lương Thế Dương
Tài liệu đính kèm kehoach_khkt.docx