Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 59
  • Trong tuần: 184
  • Tất cả: 111,959
Đăng nhập
  • Nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao năng lực của học sinh phổ thông

    Sự nghiệp cách mạng nước ta đang tiến hành với mục tiêu tạo ra sự tăng trưởng cao về kinh tế, tiến bộ và công bằng về xã hội, cải thiện và không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng nước ta thành một quốc gia giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.